dodal, dnia dd (Aktualizowane przez aktualizowal, dnia da

Działalność Spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" sp. z o.o. w Gniewkowie świadczy na terenie miasta i gminy Gniewkowo usługi w zakresie:

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. zaopatrzenie w energię cieplną i ciepłą wodę,
  3. zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi,
  4. odbioru i wywozu nieczystości płynnych,
  5. transport oraz roboty ogólnobudowlane i ziemne,
  6. usługi sprzętowe (fadroma, równiarka, ciągniki, koparko - ładowarka),
  7. utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie ulic i terenów przy posesjach

 

Strategia Spółki obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych na coraz wyższym poziomie.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i polepszenia sytuacji ekonomicznej w krótkim okresie czasu, Spółka oferuje nowe usługi skierowane do instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Są to roboty w zakresie robót brukarskich, sieci wodno - kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni przydomowych oraz część robót ogólnobudowlanych. Planowanie strategiczne opiera się jednak na głównych filarach działalności tzn. gospodarce wodno - ściekowej, gospodarce cieplnej oraz gospodarce komunalnej i mieszkaniowejKujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS