dodal, dnia dd (Aktualizowane przez aktualizowal, dnia da

Cennik usług

Cenniki usług na dzień 12.06.2018

 

Cennik wody i ścieków 

Decyzja nr GD.RET.070/197/D/2018.KR z 21.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 
 
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę stosowanych od 12.06.2018r.
 
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wodomierza - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych i innych instytucji położonych na terenie gminy Gniewkowo - 3,76 netto / 4,06 brutto
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wodomierza - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych i innych instytucji położonych na terenie gminy Gniewkowo - 3,76 netto / 4,06 brutto
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wodomierza - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych i innych instytucji położonych na terenie gminy Gniewkowo - 3,78 netto / 4,08 brutto
 
 
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków stosowanych od 12.06.2018r.
 
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie urządzenia pomiarowego - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 odprowadzonych ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Gniewkowo - 5,28 netto / 5,70 brutto
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie urządzenia pomiarowego - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 odprowadzonych ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Gniewkowo - 5,28 netto / 5,70 brutto
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
- Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie urządzenia pomiarowego - 3,00 netto / 3,24 brutto
- Za 1 m3 odprowadzonych ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Gniewkowo - 5,28 netto / 5,70 brutto
 
 
 

Usługi sprzętowe

 - Koparko- ładowarka New Holland    - 125,00 netto  /  153,75 brutto
- Ciągnik z przyczepą/naczepą         - 115,00 netto  /  141,45 brutto
- Ciągnik Valtra                              - 135,00 netto  /  141,45 brutto
- Fadroma                                      - 180,00 netto  /  221,40 brutto
- samochód dostawczy                    -  40,00 netto  /    49,20 brutto
- zamiatarka                                  -145,00 netto  /   172,20 brutto

 

 

 

1. Dokonanie próby szczelności sieci wodociągowej - 250,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
2. Dokonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej - 250,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
3. Dokonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego - 120,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
4. Dokonanie próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego - 120,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
5. Opłata za zamknięcie i otwarcie dopływu wody:  
- sieci - 200,00 zł + podatek VAT
- przyłącza - 150,00 zł + podatek VAT
6. Plombowanie podlicznika - 10,00 zł/1 szt. + podatek VAT  
7. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy Odbiorcy:  
- średnica 15-20 - 150,00 zł + podatek VAT
- średnica 25-32 - 350,00 zł + podatek VAT
- średnica 40 - 450,00 zł + podatek VAT
- średnica 50 - 500,00 zł + podatek VAT
- średnica powyżej 50 - opłata indywidualna
8. Wykonanie nawiertek wodociągowych (robocizna, materiał, sprzęt):  
- PCV 90 - 330,00 zł + podatek VAT
- PCV 110 - 360,00 zł + podatek VAT
- PCV 160 - 450,00 zł + podatek VAT
- PCV 200 - 570,00 zł + podatek VAT
- żel. 80 - 400,00 zł + podatek VAT
- żel. 100 - 530,00 zł + podatek VAT
- żel. 150 - 600,00 zł + podatek VAT
- żel. 200 - 650,00 zł + podatek VAT
- żel. 250 - wg kosztorysu (wycena indywidualna)
9. Warunki techniczne i uzgodnienia  
a) za wydanie warunków technicznych budowy sieci wod.-kan. - 100,00 zł + podatek VAT
b) za wydanie warunków na przyłącza wod.-kan. - 50,00 zł + podatek VAT
c) za uzgodnienie projektu sieci, lokalizację budynków i budowli, infrastruktury podziemnej i naziemnej - 120,00 zł + podatek VAT
d) za uzgodnienie trasy przebiegu przyłączy wod.-kan.                      - 100,00 zł + podatek VAT

 

 

 

1. Dokonanie próby szczelności sieci wodociągowej - 250,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
2. Dokonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej - 250,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
3. Dokonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego - 120,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
4. Dokonanie próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego - 120,00 zł + ryczałt za dojazd 50,00 zł + podatek VAT
5. Opłata za zamknięcie i otwarcie dopływu wody:  
- sieci - 200,00 zł + podatek VAT
- przyłącza - 150,00 zł + podatek VAT
6. Plombowanie podlicznika  - 10,00 zł/1 szt. + podatek VAT  
7. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy Odbiorcy:  
- średnica 15-20 - 150,00 zł + podatek VAT
- średnica 25-32 - 350,00 zł + podatek VAT
- średnica 40  - 450,00 zł + podatek VAT
- średnica 50 - 500,00 zł + podatek VAT
- średnica powyżej 50 - opłata indywidualna
8. Wykonanie nawiertek wodociągowych (robocizna, materiał, sprzęt):  
- PCV 90 - 330,00 zł + podatek VAT
- PCV 110 - 360,00 zł + podatek VAT
- PCV 160 - 450,00 zł + podatek VAT
- PCV 200 - 570,00 zł + podatek VAT
- żel. 80 - 400,00 zł + podatek VAT
- żel. 100 - 530,00 zł + podatek VAT
- żel. 150 - 600,00 zł + podatek VAT
- żel. 200 - 650,00 zł + podatek VAT
- żel. 250 - wg kosztorysu (wycena indywidualna)
9. Warunki techniczne i uzgodnienia  
a) za wydanie warunków technicznych budowy sieci wod.-kan.   - 100,00 zł + podatek VAT
b) za wydanie warunków na przyłącza wod.-kan.  - 50,00 zł + podatek VAT
c) za uzgodnienie projektu sieci, lokalizację budynków i budowli, infrastruktury podziemnej i naziemnej  - 120,00 zł + podatek VAT
d) za uzgodnienie trasy przebiegu przyłączy wod.-kan.                        - 100,00 zł + podatek VAT


Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Galeria

Realizacja APE COMPUTERS