Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o.o. za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej sekretariat@pkgniewkowo.pl

- fax nr 52 355 84 53

oraz osobiście – Sekretariat Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 9, pokój nr 6, I piętro.

Proste sprawy załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Przedsiębiorstwa posługującego się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS