PK Gniewkowo - aktualności/ogłoszenia

BUDOWA GARAŻY - SPOTKANIE

Dodano w środa, 13 Marzec 2015, aktualizowano w środa, 13 Marzec 2015 o godz. 11:26:56

OGŁOSZENIE - BUDOWA GARAŻY PRZY UL. DRECKIEGO

Projekt dotyczący rozbudowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody zakończony

Dodano w środa, 6 Luty 2015, aktualizowano w środa, 16 Luty 2015 o godz. 07:14:22

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2014r.

Dodano w środa, 3 Marzec 2014, aktualizowano w środa, 3 Marzec 2014 o godz. 12:28:37

Ustala sie dodatkowe dni wolne od pracy w Przesiębiorstwie Komunalnym "Gniewkowo" Sp. z o.o. w 2014r.

Oczyszczalnia ścieków największą tegoroczną inwestycją

Dodano w środa, 17 Luty 2014

Oczyszczalnia ścieków największą tegoroczną inwestycją

Druga część projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” obejmująca rozbudowę oczyszczalni, to najważniejsza tegoroczna inwestycja w Gminie Gniewkowo.

UWAGA - ZMIANA GODZIN PRACY

Dodano w środa, 20 Grudzień 2013, aktualizowano w środa, 30 Grudzień 2014 o godz. 14:08:53

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. informuje:

że PSZOK czynny jest od 7.00 do 13.00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Informacja o zamknięciu składowiska odpadów w m. Kaczkowo

Dodano w środa, 2 Lipiec 2013

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem informuje, że zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym nr ŚG.I.sś 760-1/24/09 z dnia 04.11.2009r. termin zamknięcia składowiska przypada na dzień 31.10.2011r.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pozyskało 1.080.350,00zł ze środków unijnych – EFRR.

Dodano w środa, 2 Lipiec 2013, aktualizowano w środa, 2 Lipiec 2013 o godz. 00:46:10

30 grudnia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Prezes Mikołaj Bogdanowicz i Prokurent Alicja Konieczka z Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o., podpisali umowę o dofinansowanie na modernizację kotłowni osiedlowej w Gniewkowie.

Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego

Dodano w środa, 2 Lipiec 2013, aktualizowano w środa, 2 Lipiec 2013 o godz. 00:52:09

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2007 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego o nazwie Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pozyskało 1.432.516,00zł ze środków unijnych – PROW.

Dodano w środa, 1 Lipiec 2013

W dniu 31 stycznia 2013 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Spółka z o.o., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Komunikacja w języku migowym

Dodano w środa, 1 Lipiec 2013

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o.o. za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej sekretariat@pkgniewkowo.pl

- fax nr 52 355 84 53

oraz osobiście – Sekretariat Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 9, pokój nr 6, I piętro.

Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Galeria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja APE COMPUTERS